Được tính theo múi giờ của nơi bạn đến du lịch (Đài Loan, Hàn quốc, v.v...).