Các mốc thời gian trong sản phẩm được tính theo múi giờ nào?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 01:09 PM

Được tính theo múi giờ của nơi bạn đến du lịch (Đài Loan, Hàn quốc, v.v...).


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.