Tôi có thể đặt mua dịch vụ và thanh toán trực tiếp không?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 12:36 PM

KKday chỉ nhận đặt và thanh toán online, giá tiền và các gói dịch vụ hiện có sẽ tự hiển thị sau khi bạn đã chọn ngày mong muốn sử dụng dịch vụ. Gói dịch vụ sẽ hiển thị màu xám nếu không mở bán trong ngày bạn đã chọn.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.