Tôi đã hoàn tất thanh toán nhưng vẫn bị thông báo đăng ký không thành công?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 01:51 PM

Các dịch vụ và sản phẩm tại KKday đều phải đặt hàng trước, thời gian mở bán và xác nhận đơn hàng của mỗi sản phẩm đều khác nhau, KKday sẽ xác nhận với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.


KKday không thể đảm bảo số lượng chỗ ngồi/vé còn lại khi bạn đặt dịch vụ. Sau khi bạn hoàn tất đăng ký, KKday sẽ gửi ngay đơn hàng của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ để xác nhận.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.