Làm cách nào để nhận được mã giảm giá mừng tháng sinh nhật?

Đã sửa đổi vào Tue, 01 Aug 2023 lúc 06:54 PM

Sau khi đăng nhập tài khoản thành viên, xin vui lòng vào phần cài đặt tài khoản và điền thông tin ngày sinh trước khi đến tháng sinh nhật của bạn. Bên cạnh đó, vào tháng sinh nhật cần đăng nhập vào tài khoản của KKday mới có thể nhận được mã giảm giá. Nếu bạn điền thông tin ngày sinh trong tháng sinh nhật thì sẽ đợi đến tháng sinh nhật của năm tiếp theo mới có thể nhận được mã giảm giá. Mong bạn hiểu.


Món quà sinh nhật sẽ được giao và hoàn tất trước ngày 5 của mỗi tháng.

 ——————————————————— 

Ví dụ: Nếu sinh nhật của bạn nằm trong tháng 11: Bạn cần vào phần cài đặt tài khoản và điền thông tin ngày tháng năm sinh trước ngày 31/10 và trong tháng 11 cần đăng nhập tài khoản thành viên. Mã giảm giá mừng sinh nhật sẽ gởi đến tài khoản thành viên trong ngày 1/11. Nếu tháng 11 mới bắt đầu điền thông tin ngày sinh hoặc không đăng nhập tài khoản thành viên trong tháng 11 thì sẽ đợi đến tháng 11 của năm tiếp theo mới có thể nhận được mã giảm giá. Xin cảm ơn 

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.