Tôi có thể mua bảo hiểm du lịch tại KKday không?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 12:33 PM

KKday không bán các loại bảo hiểm du lịch, tuy nhiên KKday khuyến khích bạn liên hệ các công ty du lịch hoặc công ty bảo hiểm để tự mua bảo hiểm du lịch cho mình.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.