Tôi chưa đặt vé máy bay và khách sạn, tôi có thể cung cấp thông tin đó sau được không?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 12:38 PM

Bạn cần phải cung cấp thông tin chuyến bay và thông tin khách sạn để có thể hoàn tất đăng ký đơn hàng. Khuyến khích đặt vé máy bay và khách sạn trước và cung cấp thông tin khi đặt dịch vụ tại KKday để có trải nghiệm du lịch tốt nhất.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.