Tôi đã hoàn tất thanh toán nhưng vẫn phải đợi nhiều ngày để xác nhận đơn hàng?

Đã sửa đổi vào Mon, 17 Tháng 9, 2018 tại 4:26 CH

Các dịch vụ và sản phẩm tại KKday đều phải đặt hàng trước, thời gian mở bán và xác nhận đơn hàng của mỗi sản phẩm đều khác nhau, KKday sẽ xác nhận với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.


KKday không thể đảm bảo số lượng chỗ ngồi/vé còn lại khi bạn đặt dịch vụ. Sau khi bạn hoàn tất đăng ký, KKday sẽ gửi ngay đơn hàng của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ để xác nhận.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.