Sau khi chuyến đi kết thúc hoặc quý khách đã sử dụng dịch vụ/trải nghiệm, gửi đánh giá sản phẩm đến KKday để nhận mã giảm giá 10 USD!


Sau khi gửi đánh giá sản phẩm, quý khách sẽ nhận được mã giảm giá qua email trong vòng 30 phút. Nếu không nhận được mã giảm giá, vui lòng thông báo đến KKday qua service@kkday.com.


Cách gửi đánh giá:


Bước 1: Truy cập kkday.com và Đăng ký/Đăng nhập

Bước 2: Chọn 'Đơn hàng', sau đó vào phần 'Dịch vụ đã sử dụng'

Bước 3: Chọn 'Nhận xét dịch vụ' trên đơn hàng để gửi đánh giá


Lưu ý:


1. Với mỗi đánh giá quý khách sẽ nhận đuọc mã giảm giá 10 USD

2. Mã giảm giá chỉ được dùng 1 lần. Nếu quý khách tắt trang đăng ký sau khi nhập mã giảm giá, mã sẽ bị vô hiệu

3. Mã giảm giá có thể dùng cho tất cả dịch vụ (ngoại trừ vé tham quan, thuê thiết bị Wifi và mua SIM). Tổng giá tiền của đơn hàng phải trên 50 USD để có thể áp dụng mã giảm giá. Vui lòng dùng mã giảm giá và dịch vụ đã đặt trong vòng 6 tháng.