Làm cách nào để nhận mã giảm giá sau khi đánh giá sản phẩm?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:41 PM

Hãy để lại nhận xét sau khi trải nghiệm sản phẩm để nhận được mã giảm giá!


Khi bạn đánh giá xong, bạn sẽ nhận được một mã giảm giá qua email trong vòng 30 phút. Nếu bạn vẫn chưa nhận được mã, xin vui lòng gửi email đến  service@kkday.com


Cánh đăng nhận xét như sau: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn tại KKday.com 

Bước 2: Chọn mục "Đơn hàng", sau đó đi đến mục" Lịch sử đặt hàng"

Bước 3: Click vào "Đánh giá" sau đó để lại nhận xét của bạn.


Lưu ý: 

1. Về điều kiện sử dụng mã giảm giá, xin vui lòng đọc thông tin chi tiết trong email.

 2. Mỗi mã giảm giá chỉ được sử dụng 1 lần cho mỗi thành viên. Nếu bạn ấn quay lại khi đã đến bước chọn phương thức thanh toán (bước 2: điền thông tin thẻ thanh toán) thì mã giảm giá sẽ mất hiệu lực.COPYRIGHT © KKday All rights reserved.