Trong trường hợp chuyến đi bị hoãn hoặc huỷ do thiên tai hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khiến bạn không thể đến đúng giờ.


Bạn có thể liên hệ KKday và nhà cung cấp dịch vụ ngay lập tức và cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan (báo cáo huỷ chuyến bay, giấy khám bệnh, chứng nhận sức khoẻ, v.v...) qua địa chỉ service@kkday.com kèm theo mã booking để KKday bắt đầu thực hiện quá trình hoàn tiền hoặc đổi ngày sử dụng dịch vụ.Sau khi nhận được xác nhận từ phía nhà cung cấp dịch vụ, KKday sẽ ngay lập tức liên hệ với bạn.