Liệu tôi có được hoàn tiền nếu chuyến bay của tôi bị hoãn/huỷ?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Tháng 1 tại 5:01 CH

Trong trường hợp chuyến bay của bạn bị hoãn hoặc huỷ, vui lòng cung cấp báo cáo huỷ chuyến bay hoặc các loại giấy tờ chứng minh có liên quan được cung cấp bởi hãng hàng không để KKday tiến hành hoàn tiền hoặc đổi ngày sử dụng dịch vụ.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.