Tại sao mọi giao dịch thanh toán và thông tin liên hệ đều thông qua KKday?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 04:26 PM

Mục tiêu của KKday là tạo nên một platform du lịch cũng như các trải nghiệm du lịch an toàn và đáng tin cậy cho mọi người. Vì thế nên mọi giao dịch thanh toán và thông tin liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ đều được thực hiện qua website KKday hoặc ứng dụng KKday trên điện thoại.


*Nếu đơn hàng của bạn bị huỷ, KKday đảm bảo bạn sẽ được hoàn tiền.


*Sau khi trải nghiệm dịch vụ, bạn có thể gửi đánh giá của mình đến KKday.


*Nếu bạn muốn huỷ đơn hàng, vui lòng đọc kĩ và tuân thủ Chính sách huỷ của KKday. Trong trường hợp bạn không tuân thủ Chính sách huỷ, KKday sẽ không thể hỗ trợ yêu cầu hoàn tiền của bạn.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.