กรณีใดจึงจะสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้?

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 16 มกราคม เมื่อ 4:54 PM

เราเข้าใจว่าในบางสถานการณ์อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ เราสามารถดำเนินการคืนเงินให้คุณได้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ และลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน


อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจำเป็นต้องทราบข้อกำหนดดังต่อไปนี้:


สำหรับคำขอยกเลิกที่ได้รับสิทธิ์คืนเงินเต็มจำนวน ลูกค้าต้องมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนก่อนดำเนินการขอยกเลิกการจอง


*ญาติลำดับที่สอง (second-degree relative) เสียชีวิต (กรุณายื่นเอกสารใบมรณบัตรและหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์)

*ญาติลำดับที่สองเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (กรุณายื่นเอกสารใบรับรองแพทย์และหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์)

*เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในจุดหมายปลายทางที่ทำให้ทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้

*เที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้า (กรุณายื่นหลักฐานการยกเลิกหรือล่าช้า)1. หากคุณได้ยืนยันแล้วว่าคุณไม่สามารถใช้บริการของเราได้เนื่องจากหนึ่งในสาเหตุด้านบน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า KKday เพื่อขอยกเลิกการจอง

2. กรุณาส่งเอกสารหลักฐานยืนยันที่เกี่ยวข้อง ทาง KKday จะพิจารณาคำขอของคุณตามเอกสารที่ส่งมา 

โปรดทราบว่าทางเราไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้ได้หากไม่มีหลักฐานยืนยันหลักฐานที่สามารถใช้ได้: ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล/คลินิก (ไม่รวม เป็นไข้, แผลฟกช้ำ, หรืออาการบาดเจ็บที่ไม่ส่งผลต่อการเดินทาง) และต้องมีคำวินิจฉัยของแพทย์

ใบมรณบัตรจำเป็นต้องออกโดยโรงพยาบาล

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.