จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 05:01 PM

โปรดทราบว่าหากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิก คุณต้องส่งรายงานเที่ยวบินล่าช้า (Irregularly Delay Report) หรือ Flight Certificate Request Form ที่ออกโดยสายการบินมาเพื่อดำเนินการขอรับเงินคืนหรือปรับเวลาเดินทาง


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.