Token giúp nâng hạng thành viên trong chương trình khách hàng thân thiết. Do đó, chức năng của Token và KKday Point là khác nhau. Nếu bạn cần khấu trừ tổng giá tiền của đơn hàng, bạn vui lòng tham khảo mục KKday Point để biết thêm chi tiết.