Mất bao lâu để KKday phát hành voucher?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 02:05 PM

Các dịch vụ và sản phẩm tại KKday đều phải đặt hàng trước, thời gian mở bán và xác nhận đơn hàng của mỗi sản phẩm đều khác nhau, KKday sẽ xác nhận và gửi voucher về địa chỉ email của bạn trong thời gian sớm nhất có thể


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.