Tôi có thể tích luỹ Token bằng cách nào?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 03:24 PM

Với mỗi 1 USD đã dùng khi mua hàng của KKday, bạn sẽ nhận được 10 Token. Token sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn sau khi kết thúc ngày trải nghiệm dịch vụ.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.