Với mỗi 1 USD đã dùng khi mua hàng của KKday, bạn sẽ nhận được 10 Token. Token sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn sau khi kết thúc ngày trải nghiệm dịch vụ.