Tôi không tìm thấy đơn hàng của mình?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 05:05 PM

Quý khách có thể đăng nhập KKday qua Facebook, LINE, Google+ hoặc bằng địa chỉ email. Bằng việc đăng nhập KKday qua nhiều cách, quý khách sẽ tạo ra nhiều tài khoản khác nhau. Quý khách vui lòng lưu ý, các đơn hàng đặt ở các tài khoản khác nhau không thể gộp lại. Nếu quý khách không chắc chắn mình đã đặt đơn hàng bằng cách nào và không tìm thấy đơn hàng của mình, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của KKday


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.