Làm cách nào để tôi kiểm tra lịch sử tích luỹ Token

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 03:41 PM

Bạn vui lòng nhấp vào trang lịch sử tích luỹ Token để kiểm tra. Token sẽ được chuyển đến tài khoản của bạn trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc ngày trải nghiệm dịch vụ. Token sẽ không được chuyển đến ngay khi bạn đặt hàng. 


Trong trường hợp chưa nhận được Token, bạn vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và cung cấp các chứng từ như hoá đơn, email, vé điện tử v.v.  trong vòng ba tháng kể từ ngày trải nghiệm dịch vụ kết thúc. Nếu quá thời hạn sẽ không được xử lý. Mong bạn thông cảm.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.