Chương trình khách hàng thân thiết của KKday là gì? Làm cách nào để tôi tham gia chương trình này?

Đã sửa đổi vào Tue, 26 Mar 2024 lúc 05:12 PM

Chương trình khách hàng thân thiết sẽ mang đến cho các thành viên những đặc quyền và lợi ích, dựa trên tần suất mua hàng và mức chi tiêu tại KKday. Các hạng thành viên lần lượt bao gồm Bạc, Bạch kim và Kim cương đen. Bạn vui lòng nhấp vào " Đăng ký " để tham gia Chương trình khách hàng thân thiết của KKday, tích lũy điểm để nâng cấp hạng thành viên và hưởng các quyền lợi độc quyền. 


Nếu bạn đã là thành viên của KKday, vui lòng nhấp vào "Quyền lợi thành viên" trên thanh bên sau khi đăng nhập để xem Hạng thành viên hiện tại và lợi ích đi kèm. 


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.