Có. Ngoài Thành viên Bạc không có thời hạn. Thành viên Bạch kim và Thành viên Kim cương có thời hạn đến cuối tháng hai năm sau nữa. Trong trường hợp hạng thành viên sẽ nâng cấp từ tháng một năm nay thì sẽ được duy trì đến cuối tháng hai năm sau (Hạng thành viên có thời hạn ngắn nhất là một năm, dài nhất là hai năm)