Có ngày hết hạn gói thành viên của tôi không?

Đã sửa đổi vào Tue, 19 Mar 2024 lúc 05:53 PM

Có, trừ gói thành viên Silver không có ngày hết hạn, còn với các gói thành viên nâng cấp lên hạng Platinum hoặc Diamond từ tháng 1 đến tháng 2 của năm hiện tại, ngày hết hạn sẽ là cuối tháng 2 của năm tiếp theo; với các gói thành viên nâng cấp lên hạng Platinum hoặc Diamond bắt đầu từ tháng 3 của năm hiện tại, ngày hết hạn sẽ là cuối tháng 2 của năm tiếp theo sau đó. Thời hạn ưu đãi tuỳ thuộc vào hệ thống. (Thời hạn gói thành viên nằm trong khoảng từ tối thiểu 1 năm đến tối đa 2 năm.)

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.