Làm cách nào để tự xoá tài khoản thành viên KKday?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:13 PM

Sau khi đăng nhập vào tài khoản thành viên, bạn có thể tiến hành thao tác xoá tài khoản trong mục "cài đặt tài khoản".
Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng nếu đã liên kết với nền tảng thứ 3 (ví dụ: Google, Facebook v.v.) để đăng nhập tài khoản thành viên KKday, bạn cần đồng thời vào phần cài đặt của nền tảng thứ 3 để huỷ quyền truy cập, nhằm giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Xin đặc biệt lưu ý:
Nếu xoá tài khoản, tài khoản sẽ không thể khôi phục lại dữ liệu (bao gồm thông tin cá nhân, KKday Points, hạng thành viên trong chương trình khách hàng thân thiết, mã giảm giá v.v. ). Bạn cũng sẽ không thể xem lại lịch sử mua hàng, các tin nhắn trong đơn hàng và không thể tham gia các chương trình khuyến mãi dành cho thành viên cũ (nếu có). Vì vậy, để tránh các thiệt hại về quyền và lợi ích liên quan, xin vui lòng cân nhắc trước khi quyết định xoá tài khoản.


Các bước tiến hành xoá tài khoản:

Giao diện web trên máy tính:
1. Sử dụng trình duyện Google Chrome để đăng nhập vào tài khoản thành viên
2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc phải trên cùng của màn hình. Sau đó, nhấn vào nút ⚙️ để vào trang “Cài đặt tài khoản”
3. Tại trang “Cài đặt tài khoản”, chọn mục “Bảo mật” và chọn “đăng ký huỷ tài khoản”
4. Đọc các điều cần lưu ý, chọn lý do xoá tài khoản và nhấn “xoá tài khoản”

Giao diện web trên điện thoại
1. Đăng nhập tài khoản thành viên
2. Nhấn vào nút ≡ ở góc trái màn hình. Sau đó, nhấn vào nút ⚙️ để vào trang “Cài đặt tài khoản”
3. Tại trang “Cài đặt tài khoản”, chọn “đăng ký huỷ tài khoản”
4. Đọc các điều cần lưu ý, chọn lý do xoá tài khoản và nhấn “xoá tài khoản”

App (Hệ điều hành Android)
1. Đăng nhập tài khoản thành viên
2. Ở góc dưới bên phải màn hình App, chọn mục “tài khoản”. Sau đó, nhấn vào nút ⚙️ ở góc phải trên cùng màn hình để vào trang “Cài đặt tài khoản”
3. Tại trang “Cài đặt tài khoản”, chọn “đăng ký huỷ tài khoản”
4. Đọc các điều cần lưu ý, chọn lý do xoá tài khoản và nhấn “xoá tài khoản

App (Hệ điều hành IOS)
1. Đăng nhập tài khoản thành viên
2. Ở góc dưới bên phải màn hình App, chọn mục “tài khoản”. Sau đó, nhấn vào nút ⚙️ ở góc phải trên cùng màn hình để vào trang “Cài đặt ” rồi chọn “cài đặt tài khoản”
3. Tại trang “Cài đặt tài khoản”, chọn “đăng ký huỷ tài khoản”
4. Đọc các điều cần lưu ý, chọn lý do xoá tài khoản và nhấn “xoá tài khoản


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.