Làm cách nào để tôi thanh toán?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Tháng 1 tại 4:58 CH

Khách hàng có thể thanh toán các dịch vụ đặt mua tại KKday bằng các cách sau: 

*Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ 

*Các phương thức thanh toán khác: Apple Pay, Google Pay, LINE Pay, Apple Pay, Google Pay, Alipay, AlipayHK, GrabPay, MoMo Wallet v.v.


Khi đặt hàng, ngân hàng phát hành thẻ hoặc nền tảng thanh toán bên thứ ba có thể chuyển đổi thanh toán sang loại tiền tệ mặc định của nước sở tại. Ngoài ra, một số ngân hàng hoặc loại thẻ tín dụng cũng có tính phí chuyển đổi khi giao dịch trực tuyến. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ hoặc bộ phận liên quan của nền tảng thanh toán bên thứ ba để biết thêm chi tiết về các loại phí này.

Lưu ý: KKday không thu các loại phí nói trên.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.