Quý khách có thể thanh toán các dịch vụ đặt mua tại KKday bằng các cách sau: bằng thẻ tín dụng (VISA, thẻ Master Card), LINE PAY, Apple Pay (IOS) và Google Pay.


Lưu ý, các thanh toán thực hiện qua Apple Pay và Google Pay sẽ được xem là giao dịch quốc tế. Ngân hàng phát hành thẻ của quý khách có thể sẽ thu thêm phí thanh toán quốc tế. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để biết thêm chi tiết.