Khách hàng có thể thanh toán các dịch vụ đặt mua tại KKday bằng các cách sau: 

*Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ 

*Các phương thức thanh toán khác: LINE Pay, Apple Pay(iOS), Google Pay, Alipay, AlipayHK, GrabPay, MoMo Wallet v.v. 


Lưu ý, các thanh toán thực hiện qua Apple Pay và Google Pay sẽ được xem là giao dịch quốc tế. Ngân hàng phát hành thẻ của bạn có thể sẽ thu thêm phí thanh toán quốc tế. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để biết thêm chi tiết.


Ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể chuyển đổi thanh toán sang loại tiền tệ mặc định của nước sở tại. Ngoài ra, một số ngân hàng hoặc loại thẻ tín dụng cũng có tính phí chuyển đổi khi giao dịch trực tuyến. Vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ ban đầu để biết thêm chi tiết về các loại phí này. 

Lưu ý: KKday không thu các loại phí nói trên.