Tôi có thể thay đổi hoặc xoá tên mình khỏi đánh giá không?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 04:02 PM

Tên và ảnh đại diện của tài khoản sẽ được hiển thị cùng với đánh giá của quý khách trên trang sản phẩm
Quý khách không thể thay đổi thông tin này sau khi đã gửi đánh giá


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.