1. Chọn sản phẩm ưa thích, chọn ngày/giờ sử dụng và số lượng khách.

2. Chọn 'Đặt ngay'

3. Nhập mã giảm giá

4. Chọn 'Áp dụng'

5. Xác nhận giá và tiến hành thanh toán


Lưu ý:


1. Quý khách không thể áp dụng điểm Asia Miles và mã giảm giá cho cùng một đơn hàng

2. Vui lòng xem điều khoản sử dụng trước khi nhập mã giảm giá