Làm cách nào để thăng hạng cấp độ thành viên của tôi?

Đã sửa đổi vào Mon, 01 Apr 2024 lúc 12:38 PM

Kiếm và tích lũy điểm kinh nghiệm sẽ mở khóa các đặc quyền cao hơn. Đạt được 5000 điểm kinh nghiệm sẽ thăng cấp bạn lên hạng thành viên Bạch kim, trong khi đạt 15000 điểm kinh nghiệm sẽ thăng cấp bạn lên hạng thành viên Kim cương.

Sau khi đáp ứng các tiêu chí thăng cấp, hệ thống sẽ bắt đầu quá trình nâng cấp và trừ điểm kinh nghiệm cần thiết tương ứng.

 

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.