Tôi không thể thanh toán?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 04:54 PM

Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ của bạn để đảm báo không có trục trặc từ phía ngân hàng hoặc thẻ của bạn. KKday khuyến khích bạn sử dụng trình duyệt Google Chrome khi đặt dịch vụ hoặc tải ứng dụng KKday trên điện thoại.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.