Khi đặt dịch vụ qua trang web, KKday chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền TWD (đối với thẻ tín dụng) hoặc USD (đối với PayPal).


Bạn có thể tải ứng dụng KKday để thanh toán đơn hàng bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào.


Mọi thắc mắc liên quan đến phí chuyển đổi tiền tệ và phí giao dịch quốc tế, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ của bạn. KKday không thu các loại phí nói trên.