Khi đặt dịch vụ, bạn có thể thanh toán bằng tiền Đài Tệ (TWD) hoặc Yên Nhật (JPY). 


Để kiểm tra giá sản phẩm một cách tiện lợi hơn, bạn có thể chuyển đổi loại tiền tệ mặc định sang loại tiền tệ bạn muốn sử dụng. Tỉ giá trao đổi được xác định bởi KKday. 


Ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể chuyển đổi thanh toán sang loại tiền tệ mặc định của nước sở tại. Ngoài ra, một số ngân hàng hoặc loại thẻ tín dụng cũng có tính phí chuyển đổi khi giao dịch trực tuyến. Vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ ban đầu để biết thêm chi tiết về các loại phí này. 


*Xin lưu ý giao dịch trên Apple Pay và Google Pay là loại giao dịch quốc tế, ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của bạn sẽ tính phí giao dịch ngoại tệ (chi tiết vui lòng tham khảo với ngân hàng tại nước sở tại).