Tôi có thể thanh toán bằng các loại tiền tệ khác nhau không?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 04:42 PM

Khi đặt dịch vụ, bạn có thể thanh toán bằng 17 loại tiền tệ: 


Đài tệ (TWD), Yên Nhật (JPY), Won (KRW), Đô la Hồng Kông (HKD) và Đô la Mỹ (USD) v.v.


Để kiểm tra giá sản phẩm một cách tiện lợi hơn, bạn có thể chuyển đổi loại tiền tệ mặc định sang loại tiền tệ bạn muốn sử dụng. Tỉ giá chuyển đổi được xác định bởi KKday.   Ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ tín dụng của bạn có thể chuyển đổi thanh toán sang loại tiền tệ mặc định của nước sở tại. Ngoài ra, một số ngân hàng hoặc loại thẻ tín dụng cũng có tính phí chuyển đổi khi giao dịch trực tuyến. Vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ ban đầu để biết thêm chi tiết về các loại phí này. Lưu ý: KKday không thu các loại phí nói trên.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.