ในขณะนี้ KKday รองรับการชำระเงินผ่านวิธีการดังต่อไปนี้: บัตรเครดิต (VISA, Master Card), LINE PAY, Apple Pay (iOS), และ Google Pay


โปรดทราบว่า เนื่องจาก Apple Pay และ Google Pay ถือเป็นการทำธุรกรรมในต่างประเทศ ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในต่างประเทศเพิ่มได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารของคุณ