ปัจจุบัน KKday มีวิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้: * บัตรเดบิตบัตรเครดิต * การชำระเงินมือถืออื่น ๆ : Apple Pay, Google Pay, LINE Pay, Apple Pay, Google Pay, Alipay, AlipayHK, GrabPay, MoMo Wallet และอื่น ๆ


  KKday จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มใด ๆเพิ่มจากท่าน  แต่ผู้ออกบัตรเครดิตหรือแพลตฟอร์มการชำระเงินของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ธนาคารผู้ออกบัตรของคุณอาจมีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ระหวางประเทศ ของสินค้ากับประเทศของคุณ จากการทำธุรกรรมดังกล่าว) โปรดสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและเงื่อนไขได้กับผู้ออกบัตรของท่าน