Tôi quên sử dụng mã giảm giá khi mua dịch vụ?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 04:14 PM

Quý khách không thể dùng mã giảm giá sau khi đã hoàn tất đăng ký đơn hàng. Nếu quý khách muốn huỷ và đặt lại đơn hàng, vui lòng xem chính sách huỷ dịch vụ của sản phẩm.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.