Quý khách không thể dùng mã giảm giá sau khi đã hoàn tất đăng ký đơn hàng. Nếu quý khách muốn huỷ và đặt lại đơn hàng, vui lòng xem chính sách huỷ dịch vụ của sản phẩm.