ไม่สามารถใช้คูปองโค้ดส่วนลดได้หลังทำการจองเสร็จสมบูรณ์
หากคุณต้องการยกเลิกและทำการจองใหม่ กรุณาอ่านนโยบายการยกเลิกของสินค้านั้นๆ