1. ค้นหาสิน้คาที่ต้องการ และเลือกวันเดินทาง/เวลาเดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง

2. คลิกที่ปุ่ม 'จองเลย' 

3. เพิ่มคูปองโค้ดส่วนลดในช่องที่กำหนด


4. คลิก 'ยืนยัน' 


5. ตรวจสอบราคาและดำเนินการชำระเงิน


หมายเหตุ: 


1. ไม่สามารถใช้แต้ม Asia Miles และคูปองโค้ดส่วนลดร่วมกันได้

2. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานก่อนใช้คูปองโค้ดส่วนลด