Tôi có phải in voucher ra giấy không?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 04:06 PM

KKday khuyến khích bạn in voucher ra giấy và mang theo để phòng trường hợp điện thoại hết pin hoặc không thể hiển thị voucher.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.