KKday khuyến khích bạn in voucher ra giấy và mang theo để phòng trường hợp điện thoại hết pin hoặc không thể hiển thị voucher.