ทุกสินค้าบน KKday คือสินค้าแบบจองล่วงหน้า (pre-order) และเนื่องจากเวลาดำเนินการของแต่ละสินค้าแตกต่างกัน เรายืนยันว่าเราจะส่งใบ voucher ไปทางอีเมลที่คุณระบุภายในเวลาที่กำหนดบนหน้าสินค้านั้นๆ