Liên hệ khẩn cấp

Đã sửa đổi vào Wed, 17 Jan 2024 lúc 01:53 PM

Nếu bạn cần phải liên hệ KKday hoặc nhà cung cấp dịch vụ khi đang tham gia chuyến đi, vui lòng thực hiện 1 trong 3 cách sau:


1. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ qua điện thoại. Số điện thoại nhà cung cấp dịch vụ sẽ được in trên voucher.


2. Dùng chức năng nhắc nhở chuyến đi sắp tới của KKday. Đăng nhập tài khoản KKday, chọn tin nhắn hoặc click vào biểu tượng "KKday app phone service" để liên hệ với chúng tôi.


3. Tài ứng dụng KKday trên điện thoại, chọn "Liên hệ Chăm sóc khách hàng" để liên hệ với chúng tôi.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.