Bạn có thể yêu cầu lễ tân khách sạn hỗ trợ hoặc tự đến các tiệm in gần nhất để in. KKday khuyến khích bạn đặt trước các sản phẩm và in voucher trước khi ra nước ngoài để có trải nghiệm du lịch tốt nhất.