Tôi có thể đặt chỗ ngồi trước trong chuyến đi không?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 01:12 PM

Bạn không thể đặt chỗ trước, chỗ ngồi sẽ được nhân viên sắp xếp vào ngày diễn ra chuyến đi.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.