Bạn không thể đặt chỗ trước, chỗ ngồi sẽ được nhân viên sắp xếp vào ngày diễn ra chuyến đi.