โปรดทราบว่า ที่นั่งจะถูกจัดให้โดยเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง/กิจกรรม เราไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องการจัดที่นั่งล่วงหน้าได้