สามารถขอจัดที่นั่งเป็นพิเศษได้หรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 01:11 PM

โปรดทราบว่า ที่นั่งจะถูกจัดให้โดยเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง/กิจกรรม เราไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องการจัดที่นั่งล่วงหน้าได้


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.