Vì sao các sản phẩm tôi cho vào giỏ hàng trong App lại không giống với phiên bản trang web trên máy tính?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:36 PM

Chúng tôi xin lỗi vì hệ thống chỉ có thể lưu dữ liệu riêng biệt trên mỗi nền tảng khác nhau. Nếu bạn cho sản phẩm vào giỏ hàng ở trong App, xin vui lòng cũng thanh toán qua App.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.