Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn có thể vào mục "Quản lý đơn hàng" trong App để xem lại mã số đơn hàng.