Vì sao tôi không nhận được mã số đơn hàng sau khi thanh toán qua App?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:45 PM

Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn có thể vào mục "Quản lý đơn hàng" trong App để xem lại mã số đơn hàng.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.