1. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác (Spam).

2. Đăng nhập tài khoản KKday và vào mục [Đơn hàng] để kiểm tra và tải voucher về máy tính/điện thoại.

3. Liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.