Tôi có thể tìm voucher ở đâu?

Đã sửa đổi vào Wed, 17 Jan 2024 lúc 04:44 PM

1. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác (Spam).

2. Đăng nhập tài khoản KKday và vào mục [Đơn hàng] để kiểm tra và tải voucher về máy tính/điện thoại.

3. Liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.