1. กรุณาตรวจสอบในกล่องจดหมายอีเมลที่คุณระบุ หรือกล่องจดหมายขยะในอีเมล

2. คุณสามารถเข้าสู่ระบบ KKday และเลือก "รายการสั่งซื้อ" เพื่อดาวน์โหลดใบ voucher ออนไลน์

3. คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม