จะหาใบ voucher ของฉันได้ที่ไหน?

แก้ไขเมื่อ Wed, 17 Jan 2024 เมื่อ 04:43 PM

1. กรุณาตรวจสอบในกล่องจดหมายอีเมลที่คุณระบุ หรือกล่องจดหมายขยะในอีเมล

2. คุณสามารถเข้าสู่ระบบ KKday และเลือก "รายการสั่งซื้อ" เพื่อดาวน์โหลดใบ voucher ออนไลน์

3. คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.