Các số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp?

Đã sửa đổi vào Wed, 17 Jan 2024 lúc 03:36 PM

Nếu bạn cần được hỗ trợ khẩn cấp, bạn có thể liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng theo các cách dưới đây:


1. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ theo số điện thoại trên voucher.

2. Xem email nhắc nhở chuyến đi để biết thêm chi tiết.

3. Liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng thông qua tài khoản KKday.

4. Tải ứng dụng KKday trên điện thoại và chọn "Liên hệ Chăm sóc khách hàng".


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.