Vui lòng xem Chính sách huỷ trên trang sản phẩm để tham khảo phí huỷ dịch vụ. Một số sản phẩm sẽ không áp dụng huỷ hoặc hoàn tiền.