Vui lòng điền rõ địa chỉ đón khách khi đăng ký để nhà cung cấp dịch vụ có thể hỗ trợ bạn với các dịch vụ đưa đón (nếu có) hoặc thông báo phí đưa đón phát sinh nếu địa chỉ của bạn nằm ngoài phạm vi phục vụ.