กรุณาระบุข้อมูลที่อยู่จุดรับ-ส่งของคุณลงในส่วนหมายเหตุเมื่อทำการจอง เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายตรวจสอบความพร้อมให้บริการ