Làm cách nào để đổi mật khẩu?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Tháng 1 tại 2:57 CH

Quên mặt khẩu


Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, click "Quên mật khẩu" trên màn hình đăng nhập, nhập email bạn dùng để đăng ký tài khoản KKday, sau đó bạn sẽ nhận được một mật khẩu dùng để cài lại mật khẩu mới.


Đồi mật khẩu


Sau khi đăng nhập, click vào ảnh đại diện và chọn [Cài đặt] để đổi mật khẩu.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.