Bạn không thể đổi địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản. Tuy nhiên bạn có thể cung cấp một địa chỉ email khác để nhận voucher sau khi đặt dịch vụ (vui lòng click "Liên hệ Chăm sóc khách hàng" trong mục [Đơn hàng] để thông báo với KKday