คุณสามารถขอใช้บริการปริ้นเอกสารของทางโรงแรมของคุณได้ หรือไปที่ร้านปริ้นบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้บริการปริ้นเอกสาร แต่เราขอแนะนำให้คุณจองสินค้าล่วงหน้าเพื่อรับใบ voucher ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้คุณสามารถเตรียมปริ้นไปก่อนล่วงหน้าได้