คุณสามารถดูข้อมูลได้ในหน้าเว็บไซต์ของสินค้านั้นๆ หรือบนใบ voucher ที่เราส่งให้หลังการจองได้รับการยืนยัน พร้อมกับข้อมูลติดต่อของผู้จัดจำหน่าย