ฉันจะรู้สถานที่นัดพบได้ยังไง?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 01:06 PM

คุณสามารถดูข้อมูลได้ในหน้าเว็บไซต์ของสินค้านั้นๆ หรือบนใบ voucher ที่เราส่งให้หลังการจองได้รับการยืนยัน พร้อมกับข้อมูลติดต่อของผู้จัดจำหน่าย


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.